Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

O «Εθνικομπολσεβικισμός» το νέο βιβλίο του Δημήτρη Κιτσίκη.Μία προσπάθεια για ριζοσπαστική εθνικιστική σκέψη είναι το καινούργιο πόνημα του καθηγητή της Βασιλικής Ακαδημίας του Καναδά Δημήτρη Κιτσίκη,«Εθνικομπολσεβικισμός: Πέραν του Φασισμού και Κομμουνισμού»


που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις «Ελληνική Άνοδος».Ένα βιβλίο που έρχεται να προστεθεί δίπλα σε δύο προηγούμενα: «Η Τρίτη ιδεολογία και η Ορθοδοξία» (εκδόσεις «Εστία») και «Το Βυζαντινό Πρότυπο Διακυβερνήσεως και το Τέλος του Κοινοβουλευτισμού» (εκδόσεις «Έσοπτρον»).

Αντισυνταγματικός ο νόμος για ιθαγενοποίηση των αλλοδαπών. Κατάργησε το σύνταγμα το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές έχουν μόνο οι Έλληνες πολίτες, αποκλειομένων των αλλοδαπών και τα αντίθετα που προβλέπει ο νόμος 3838/2010 περί ιθαγενοποίσης είναι αντισυνταγματικά, έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας με σημερινή απόφασή του.
Ειδικότερα, το επταμελούς σύνθεσης Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο 3838/2010 που προβλέπει την ιθαγενοποίηση των αλλοδαπών που διαμένουν στην χώρα μας. Και για το λόγο αυτό παρέπεμψε το όλο αυτό «καυτό» ζήτημα προς οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Αναλυτικότερα, το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας υπογραμμίζει ότι τόσο η άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν όσο και η άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για την ανάδειξη των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης «επιφυλάσσεται μόνο στους Έλληνες πολίτες και δεν μπορεί να επεκταθεί και στους μη έχοντες την ιδιότητα αυτή, χωρίς αναθεώρηση της σχετικής διατάξεως του Συντάγματος».
Κατά συνέπεια οι ρυθμίσεις των άρθρων 14 έως 21 του Ν. 3838/2010 «είναι ανίσχυρες» ως αντίθετες προς τα άρθρα 1, 52 και 102 του Συντάγματος, προσθέτει το ΣτΕ.
Ακόμη, σημειώνεται στη δικαστική απόφαση ότι οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών οργάνων των ΟΤΑ έχουν «καθαρά πολιτικό χαρακτήρα εν όψει των αρμοδιοτήτων που ασκούν οι οργανισμοί αυτοί, αλλά και διότι η εκλογή αυτή ανάγεται στην πολιτική ζωή της χώρας γενικώς».
Εξάλλου, συνεχίζουν οι δικαστές, «η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί λειτούργημα απαραίτητο για την πραγμάτωση της λαϊκής κυριαρχίας, ως τοιαύτης νοουμένης της ασκούμενης από το λαό ως εκλογικό σώμα απαρτιζόμενο μόνο από τους έχοντες δικαίωμα ψήφου Έλληνες πολίτες».
Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι τα άρθρα 1Α και 24 του Ν. 3838/2010 είναι αντίθετα σε πλειάδα άρθρων του Συντάγματος (άρθρα 1, 4, 21, 25 και 108) εφόσον δεν προβλέπεται από αυτά «διαδικασία για τη διαπίστωση από τα διοικητικά όργανα, της συνδρομής in concreto (σ.σ.: στη συγκεκριμένη περίπτωση), της ουσιαστικής προϋποθέσεως γνήσιου δεσμού των αλλοδαπών προς το ελληνικό έθνος, ενώ και τιθέμενη τυπική προϋπόθεση της "νόμιμης διαμονής" έχει αναιρεθεί κατά το απώτερο και πρόσφατο παρελθόν» με νομοθετικές «εξαιρετικές» διατάξεις (π.χ. Ν. 3536/2007, κ.λπ.), «ούτως ώστε να καθίσταται αδύνατη η διάγνωση της συνδρομής έστω και αυτής της προϋποθέσεως».
Σε άλλο σημείο της απόφασης οι δικαστές επισημαίνουν ότι ο Έλληνας νομοθέτης εναρμονιζόμενος προς τις συνταγματικές επιταγές, «εμερίμνησε να διαφυλάξει την εθνική ομοιογένεια του κράτους, μεταξύ των άλλων, και δια της θεσπίσεως δικαίου ιθαγένειας, του οποίου οι ρυθμίσεις εβασίζοντο, κατ΄ αρχήν, στο σταθερό κριτήριο του "δικαίου του αίματος" (ius sanguinis), δηλαδή την καταγωγή από Έλληνες γονείς».
Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις - συνεχίζει η απόφαση του ΣτΕ - το Σύνταγμα διαχρονικά περιέλαβε διατάξεις οι οποίες «καθιέρωσαν την πολιτογράφηση ενηλίκων (συμπλήρωση του 21ου έτους) αλλοδαπών αλλογενών, δηλαδή την βάσει ειδικής διαδικασίας και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου απονομή της ιθαγένειας με εξατομικευμένη κρίση συλλογικού οργάνου της διοικήσεως που διαγιγνώσκει την συνδρομή ορισμένων ουσιαστικών προϋποθέσεων».
Οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ακόμη ότι ο Ν. 3838/2010 εισάγει ένα νέο τρόπο κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Όμως η «πολιτογράφηση αυτή γίνεται με βάση αμιγώς τυπικές προϋποθέσεις (χρόνος "νόμιμης" διαμονής του αιτούντος αλλοδαπού ή της οικογένειας του, φοίτηση σε ελληνικό σχολείο επί ορισμένο χρόνο, ανυπαρξία καταδίκης για ορισμένα σοβαρά ποινικά αδικήματα), χωρίς εξατομικευμένη κρίση περί της συνδρομής της ουσιαστικής προϋποθέσεως του δεσμού προς το ελληνικό έθνος του αιτούντος την πολιτογράφηση αλλοδαπού, δηλαδή την εκ μέρους εθελούσια αποδοχή των αξιών που συνάπτονται προς τον ελληνισμό και την εντεύθεν απόκτηση ελληνικής συνειδήσεως».
Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχει προσφύγει εκλογέας, Έλληνας πολίτης και ζητάει να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η από 30.4.2010 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών που καθορίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται κατά την αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο, όπως και η από 7.5.2010 εγκύκλιος του ίδιου υπουργού που δίνει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι (μόνο για τις θέσεις δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικών διαμερισμάτων και τοπικών συμβούλων) στους ομογενείς και στους νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα υπηκόους τρίτων χωρών για την ανάδειξη τους στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση.
Να σημειωθεί ότι παρέμβαση στην εν λόγω υπόθεση υπέρ της επίμαχης υπουργικής αποφάσης έχει ασκήσει η Ελληνική Ένωση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η αλβανικής ιθαγενείας Έντα Γκέμυ η οποία είχε υποβάλει αίτηση για να μετάσχει στις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 (Δήμος Νικαίας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη).

ΚΛΕΙΝΟΥΝ 5 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

Αναταραχή στους εκπαιδευτικούς κύκλους του Έβρου προκαλεί η απόφαση για την κατάργηση πέντε δημοτικών σχολείων στον νομό μας.Μεταξύ των δημοτικών σχολείων είναι  του Πέπλου και των Λαβάρων.
Η απόφαση αφορά δημοτικά σχολεία που έχουν κάτω απο 30 μαθητές.
 Αντί λοιπόν να διορίσουν δασκάλους σε κάθε σχολείο ανεξάρτητα τον αριθμό μαθητών, οι κυβερνώντες τα κλείνουν.  

Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

ΟΝΟ-ΗΣΙΕΣ

Το νέο έτος έφθασε εμπρός με ορμή και θάρρος για να σκίσουμε την γάτα από την αρχή .
Όχι χαλαρότητα, όχι εφησυχασμός.
Κάτω το 2010 ζήτω το 2011.
Και μπήκαμε σε έτος εκλογών από το έτος εκλογών που φύγαμε και μετά θα έρθει άλλο έτος εκλογών. Και ούτω καθεξής.
Εθνικές εκλογές τον Απρίλιο πριν από το Πεσσάχ και εκλογές στο επιμελητήριο εκεί κοντά. Όμως στις 16 Ιανουαρίου έχουν εκλογές οι Αινείτες μαζί με την Γενική τους Συνέλευση.
Την ίδια ημέρα η Ε.ΠΟ.Φ.Ε. κόβει την παραδοσιακή βασιλόπιττα στον σύλλογο της Οινόης Ορεστιάδος ‘το κρασοχώρι’.
Στις 11.00 να είναι όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων εκεί.
Να ενημερώνεστε επι των πολιτιστικών καθημερινά στην ιστοσελίδα της ΕΠΟΦΕ.
Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου οι Σαρακατσάνοι του Έβρου χορεύουν στην Νεράιδα.
Καλά το τι πείνα θα πέσει δεν λέγεται.
Όχι από ανάγκη αλλά από το μυαλό μας.
Κάτι σαν το κατοχικό σύνδρομο.
Και πήραμε μια γεύση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Ανακοίνωση. Την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου του Αγίου Αντωνίου, στις 18.00 (έξι το απόγευμα) στην αίθουσα του Συλλόγου Κυριών και Δίδων  αρχίζουν τα μαθήματα του Λαικού Πανεπιστημίου που διοργανώνουν η Ε.ΠΟ.Φ.Ε. σε συνεργασία με την Ένωση φοιτητών και αποφοίτων του Ελληνικού πολιτισμού του Ε.Α.Π. ‘Εκαταίος’.
Ο πρώτος κύκλος του έτους , αφορά την εισαγωγή στον Ελληνικό πολιτισμό.
Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο 6979981354.
Τα μαθήματα είναι δωρεάν.
Καλά χαμός έγινε στις 31/12. Δείξαμε ως Θράκες ότι δεν μας σκιάζει φοβέρα καμιά.
Πολύ περισσότερες  ψησταριές σόλη την Αλεξανδρούπολη. Τόνοι κρεάτων και οίνου καταναλώθηκαν από τους πολίτες και τους φιλοξενούμενους.
Σε πολλές παρέες μάλιστα στήθηκε και γλέντι με ζωντανή μουσική και χορό.
Ενώ την παραμονή Χριστουγέννων τα χριστιανόπουλα που έλεγαν τα κάλαντα ήταν πολλά , την παραμονή της Πρωτοχρονιάς έψαχνες να βρείς παιδάκια να σου τα ψάλουν ορθά.
Δεν ξέρω τι φταίει αλλά οι γονείς ας το προσέξουν για του χρόνου.
Ίσως να μην μάζεψαν ικανοποιητικά χρήματα και να είπαν ότι δεν αξίζει τον κόπο να φάνε τα παπούτσια τους για λίγα ευρώ.  Πρέπει να μεριμνήσουν οι γονείς για να  διορθώσουν την λάθος αντίληψη στα παιδιά τους.
Μέγα λάθος να ‘διωχθεί’ από  το μουσείο φυσικής ιστορίας του Μαίστρου η Στέλλα.
Είχε κάνει το μουσείο δεύτερο σπίτι της.
Δεν δούλευε εκεί. Ζούσε.
Ζούσε για το μουσείο. Τέτοια άτομα δεν τα απομακρίνουμε ακόμα και να έχουμε  προσωπικές διαφορές.
Δεν το ήξερα ότι οι καλοί χριστιανοί πρέπει να κάνουν περιτομή. Για λόγους καθαριότητας και υγιεινής. Μέχρι προχθές ήξερα για Εβραίους και μουσουλμάνους.
Από του Αγίου Βασιλείου έμαθα και για την καλή περιτομή από κληρικό.
Και δεν κατάλαβα, πρέπει να πάμε να …τον κόψουμε;
Για να ξεκαθαρίσει την θέση του η εκκλησιαστική αρχή γιατί δημιουργεί παρεξηγήσεις και   σύγχυση.
Είμαστε Χριστιανοί Ορθόδοξοι ή Εβραίοι ή Μουσουλμάνοι;
Εμπρός της γης οι κολασμένοι κάντε περιτομή, καημένοι για να …σώσετε την ψυχή σας .
Σουνέτ. Νιέτ.

Ξαναχτύπησε ο πάππους Ντιάφλης με θέμα τον φράχτη που θα στήσουν στα σύνορα, σε άπταιστη Σουφλιώτικη διάλεκτο. Σας το προσφέρω.

Στέκατι-Στέκατι! Κινούργιους χρόνους μας ήρθι! Θεύγ’ του καταχείμουνου. Νηρουπάπαλις κήνσαν να λιώνουν, κι απέδου κι μέτα δεν θα σκιάζουμιστι να βγούμι όξου για να μην σούκλαντίσουμι.

Ούλ’ πλασ’ απίκασει απ’ έρθητει ση λίγ’ μήνης άνοιξ’. Απου τ’ χαρά τσ’ θα κνήσουν να ανθούν κι μυδαλιές κι να βγάνουν β’ντάνια. Θα κνήσουν να τραειδούν κι καρακάκσις, κι θάματ’ θα νάρθουν αρχήτηρα κι λιλιακαίοι, κι ούλου του μπαλκάν’ θα πρασ’νίσ’.  Ούλ’ πλασ’ αγκλάτσι απ’ όρθητι νέους χρόνους κι θα μας φερ’ τα δώρα τ’. Κι Καμπιώτ’ κι Καρκατσλιώτ’ μαζί με τς μουλντουβαναίοι που ν’ Τσιούκα κι τς Μπουγάδις, αλλά κι ούλ’ γιαλ’ Σουφλιώτ’ ούλ καρτηρούν να διούν να να’ ρθητί καμιά άσπηρ’ μέρα για του Σουφλί μας του τρανό. Αλλά κι να μη γεν’ καν τίπουτα, πάλι θα γλέπουμι κι που καμιάν άσπηρ’ μέρα, άμα καρτιρούμι πότι θα καμ’ κάνα σαβ’ρ’γκ’ν.

Αμα δωσ’ τρόϊκα ν’ τρίτ’ τ’ δως, κείναν απού’ νει κόμα  μπαμπάτσ’κια απού τς άλλις, θα φερ’ παράδις κυβέρνησ’ για να βουλώσουμι τς τρύπις απού άν’ξαν νηρουπάπαλις στα σουκάκια, κι θα κάμουμι κι τουν βιουλουγικό τουν καθαρισμό 
για να μπουρούν’ Σουφλιουταραίοι να κάθουντι του καλοκαίρ’ μέσα στου μιηντάν’ κι να μη μπαϊλντούν απ’ τουν ζάπαρου. Κι άμα δεν στείλουν καν’ τίπτα κι φαληρήσ’ του κράτους, θα ξλώσουμι απ’ τα σουκάκια κι τς δρομ’ κόμα κι του κατράν’ απ’ απόμνει, κι θα παένουμι μη τα γκατζιόλια.
Θα σας φανηρώσου άμα κι ένα μυστ’κό απ’ τ’ άκσα στουν καφηνέ ηκεί π’ αφιγκρόμαν.  Τούταν τ’ χρόνια θα να’ χουμι λεν στου Σουφλί μας κι έναν τρανό μπιλιά, κι κόμα κι τα κουπάϊα θα ουργιώντι,  κι τα γκατζιόλια θα κνήσουν να κλουτσούν για τα πίσου. Αντά του μάθουν τούτου του κακό απ’ μας έρθητι, Σουφλιουταραίοι θα καπτήσουν τα γκατζιόλια κι θα βγουν όξου στουν περιφηριακόν του δρόμου κι θα τουν κλείσουν απου τ’ μια τ’ μηρά μέχρι τν άλλαν.  Το’ χουν λέει ισλιάχ’ να κάμουν ένα ντβαρ’ καταεί στ’ μάρτσα, ψλο θαν τς φλαμουρές απ’ οχ’ αντίκρα απ’ τα Πηγαδούλια, κι θα τσακών’ απ’ τουν Γκιαούρατα μερ’ κι τς Γκαγκαβουζαίοι ψλα στν Ουριστιάδα. Τούτου του ντβαρ’ θάματ’ θα του κάμουν για να μην πηρνούν λαθρουμητανάστ’ απού αντίκρα απ’ τ’ Μάρτσα, κι παένουν καταή στν Αθήνα κι γένιτι ρόσπουτους. Αλλά θάματ’ θα γεν’ κι κατ’ άλλου κι θα μας πάρουν μπιλιάδις απ’ τα μπατζιάκια. Δεν θα μπουρούν να πηράσουν ζιαπκαίοι απ’ του πουτάμ’ για να να’ ρθουντι  στουν κάμπου κι μέσα στου παζάρ’, κι θα γιουμώσ’ ούλ’ πλάσ’ μι κνούπια κι θα μας τσιουμπούν τς μαγλίνις μερ’ φουλτακιάσουν.  Απ’ του τσίουμπ’μα θα φουλτακιάσουν κόμα κι τα μπούτια μας κι θα γένουν καμπάδ’κα θαν άψ’του σουμούν’.
Φέτου Δημαρχία δεν έκαμι κι κείνου του αντέτ’ που φκιάνουν κάθη χρόνου, του γλεντ’ τν παραμουνή τς Προυτοχρουνιάς, ούτι έφιρι λουκανίκις κι μπιρζόλις για να ψήσουν κι να φάει κόσμος, αλλά τ’ χρον τέτοιου κηρό θα κνήσουν να του ξαναφκιάνουν τούτου του γλεντ’ κι θα γένιτι τρανό καλαμπαλ’κ. Κατ’ νουματαίοι είπαν μάξους οτ’ Δημαρχία φέτου δεν έψ’ση κάντιπτα γιατί χρουστάει στς ηπαγκιλματίης κι δεν εχ’ παράδις για να τς πληρώσ’ τα χρηουστούμηνα τς. Άμα ούλα τούτα τα χαμένα απ’ λεν κόσμους είναι μιζαβιρλ’κια. Του γλεντ’ δεν το’ καμαν για να μην φαν Σουφλιουταραίοι μπιντιαβά, κι να παν ν’ αφήσουν τς παράδις τς όξου στα μαγαζιά κι να ν’ άχουν ηπαγγηλματίεις κιάρ’ κι ζαγκουντίνα.
Εύχουμι τούτους χρόνους να ν’ αρθ μη του καλό κι να μην είνι αχαμνός θαν του προυηγούμηνο απ’ μας τήτιουσει. Κι μουλντουβαναίοι, κι τα γκζάνια, και παππαίοι κι μπάμπις, κι τρανοί κι μούτσ’κ, κι ούλους κόσμους, ούλ’ να ν’ άχουμι υγεία κι ηυτηχία κι να μας τρέχουν παράδις απ’ τα πατζιάκια. Για τς νέοι εύχουμι να βρουν τούταν τ’ χρουνιά κόμα καλά κουρτσούδια. Απ’ τούταν τν ηυχή άμα δεν πρεπ’ να μπηρδιυτούν κι παππαίοι γιατί άμα βρουν κι αυτοί κάνα κουρτσούδ’ στου τέλους θα απουμήνουν στουν καφηνέ κι θα αχλαντίζουν!

Σπουλάτ’!  Πάππους Ντιάφλης που τ’ Καμπιά κι Καλή Προυτουχρουνιά!
Όσοι έχετε απορίες για λέξεις και φράσεις αγοράστε το Σουφλιώτικο Λεξικό του Νέου Κύκλου Σουφλιωτών από το γνωστό βιβλιοπωλείο.
Καλά έχουμε κρίση; Και σε ποιο τομέα;
Γιατί στα κέντρα διασκέδασης δεν έβρισκες ούτε σκαμπό τις ημέρες των εορτών.
Άντε καλή επιφώτιση και καλά μυαλά.
Την Βασιλόπιττά του κόβει ο Καλλιτεχνικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης στο Ανθίμειο την Κυριακή 9/1/2011 και ώρα 11.00